nugriežti

nugriežti
nugríežti tr. nugriẽžti, -ia, nùgriežė Kp, Slm 1. nupjauti, nurėžti: Nugriežiu (apibrėžiu, išrėžiu griežinį) R43. Aną medį nugriežia Skr. Plaukus nugriežė (plikai nukirpo) Up. 2. nugremžti: Ravus nugriežė nuolaidžiai Vaižg. 3. nupjauti, nusukti daržovėms lapus ar šaknis: Morko lapus iki pat šaknies nugríežė Up. Aš nugríežiau letežiùs burokų, sėtinių, t. y. nupjoviau, dėdamas į rūtį J. Juk morkus aš visus nukasiau ir nugríežiau Lkv. Kiaulėm žolę mes visada nugriežiam . | refl.: Kad jis skint svogūnus, ale nùsgriežė [visa sauja] ir bruka burnon Lp. 4. nuveržti, nuspausti: Sušlapęs pantis arkliu kojas nùgriežė . Jau nùgriežė raikštes [balkis], gali nutrūkt sūplaukės Lp. 5. [i]nupjauti (pievą): Jau pusę lankos nugríežė Krkl. 6. intr. siekiant žemę rogėmis nuvažiuoti: Nùgriežiau [grynu plentu rogėm] net Seinuosna Lp.
◊ ãpmaudą nugríežti pyktį išlieti: Turiu apmaudą nugriežti Žem.
\ griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; nugriežti; pagriežti; pragriežti; prigriežti; sugriežti; užgriežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgriežti — tr., išgriẽžti, ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgriežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgriežk votį J. Ìšgriežiau bul bos akelę Slm. Bul bų akelės reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugraižyti — 2 nugraižyti 1. iter. nugriežti 3: Nugraižyk grikius, tai nebus miltuose žemių Alv. Nugraižyk runkelių lapus ir atiduok kiaulei Skr. Nugraižai nugraižai nuo buroko batvinius (ranka nusukioji) Dglš. 2. tr. nutrinti, nubrūžinti: Apsiaviau mediniais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagriežti — tr., pagriẽžti, ia, pàgriežė 1. An parėžti, papjauti. 2. paskersti (gyvulį): Reikia pagriežt avis Srj. Jau kumeliuką vilkas pagriežė Lš. 3. papjauti (pievą): Pagriežiau pievas po lytaus Lkv. 4. intr. pagroti: Kad tu muzikantas, tai tu man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragriežti — tr., pragriẽžti, ia, pràgriežė pralošti (kortomis): Nusiminė Rimeikis pragriežęs Žem. ◊ galvą pragriežti įgristi, įsipykti: Man jis galvą pràgriežė [, kad atvežčiau lentų] Lp. griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigriežti — tr., prigriẽžti ia, prìgriežė Kp 1. graižtvas įdėti, įrėžti: Nunešiau diečkelę prigriežt (naujoje vietoje graižtvas įdėti, naują dugną įdėti) Prng. Kubiliuku dugnį prìgriežė Slm. 2. [i]prisukti: Ratas koją prigriežė Grv. 3. prk. priprašyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugriežti — sugriežti, sugriẽžti, ia, sùgriežė Kp, Slm 1. tr. sugroti: Suktinį sugriežė rš. | Sugriežtos (sudėvėtos) plokštelės Lp. 2. tr., intr. dantimis sugrikšėti: Kenčia sugriežęs dantis Lp. 3. refl. susiveržti: Diržu susgriežus kai griežlė Plš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgriežti — užgriežti, užgriẽžti, ia, ùžgriežė 1. tr. užpjauti: Užgriežk su peiliu ant medžio J. 2. tr. griežiniams pasidaryti: Vaikas riebus, rankaitės net ùžgriežtos Vlk. | refl.: Žiūrėk, kaip pasitaisė vaikas, jo ir rankytės užsigriežia po biškį Sdb. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”